Охота на зайца 2019-2020 № 69 за стеной камыша.

Охота на зайца 2019-2020 № 69 за стеной камыша.